• Puisi
 • TV Online
 • Radio online
 • Live score Bola
 • Film
 • Games
 • Tukar Link
 • joyodrono
  Diberdayakan oleh Blogger.

  Jodhipati Fm Nganjuk

  Jodhipati Fm Nganjuk
  Get the Flash Player to see this player.  Klik pada Gambar yang sesuai dengan OS anda

  Nama PerusahaanPT. RADIO JODHIPATI BUDAYA NAGARI
  Nama Radio Radio Jodhipati FM
  Frekuensi 106,1 Mhz
  Format siaran 100% Budaya Jawa
  Slogan Kumenyaring Budaya Nagari
  Alamat Studio Dsn. Turi – Ngadiboyo – Rejoso – Nganjuk
  Jawa Timur 64453
  Telepon 0358 7612267 – 7641545
  Fax 0358 612081
  E-mail jodhipati_fm@yahoo.co.id,
  Wahyujodhipati@gmail.com( Marketing)
  Daya Pancar2000 Watt (diatas permukaan laut +_ 652 m)
  Wilayah Jangkauan Radius 200 KM meliputi ( 9 Kabupaten): Kab. Nganjuk,
  Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto,
  Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Ngawi, dan
  Kab. Madiun
  PURWAKA :

  Citra Radhio Budaya ingkang dados misi saha unggah-ungguh, Radhio Jodhipati FM mengku werdi strategis salebeting mbudi daya nuwuhaken sarta ngrembakaken, kesadharan gadhah bongsa sarta gadhah Negari, ingkang nggadhahi jati dhiri lumantar tatanan Budaya Jawi, salebeting makna saha biji ingkang maujud kasunyatan, satemah dados perangan saking warga masyarakat ingkang gadhah kaperluwan. Jumbuh kaliyan dumadosing radhio Budaya Jawi kanthi giyaran 100 % Budaya Jawi sarta pasugatan lumantar format ugi Basa Jawi, ing pangajab saged njurung mawujuding lingkungan masyarakat kanthi kultur miwah budaya ingkang gadhah citra saha jati dhiri salebeting tatanan budaya ingkang saged ngraketaken pasedherekan tumanduk ing masyarakat. Kangge nggayuh tujuan kasebat, Radhio Jodhipati FM tansah mbudidaya salebeting nyugataaken program acara ON AIR sambung raos lumantar tilpun utawi SMS sinengkuyung wontenipun format program ingkang mikat sarta kagiyaraken dening juru giyar gamben, satemah radhio Jodhipati FM dados kalintang ing laladan Nganjuk sakupengipun. Ugi sinengkuyung tebaning giyaran ingkang wiyar, satemah saged kaginakaken dening pihak-pihak ingkang kagungan kaperluwan paring byawara. Radhio Jodhipati mbudidaya murih sae sanget tumanduk ing masyarakat agung, kangge mikantukaken bewara (informasi) mligi Budaya Jawi, satemah piguna kangge lestarining Budaya tilaraning para leluhur duk ing nguni.


  Situs resmi : http://jodhipatifm.co.id
  Di tulis Oleh :


  Translate to : by

  postingan ini berkategori RADIO ONLINE dengan judul Jodhipati Fm Nganjuk . Jangan lupa menyertakan URL http://joyodrono-cahmabung.blogspot.com/2011/02/jodhipati-fm-nganjuk.html . Jika ingin memposting ulang . Terima kasih!

  Belum ada komentar untuk " Jodhipati Fm Nganjuk "

  On Facebook

  Pengikut

  On Twitter

  News Google