• Puisi
 • TV Online
 • Radio online
 • Live score Bola
 • Film
 • Games
 • Tukar Link
 • joyodrono
  Diberdayakan oleh Blogger.

  Menelusuri sejarah Medang Kahuripan

  OMENU
  PUTRA WILIS
  Berbagi Informasi Tanpa Menyakiti
  c


  c
  Menu

  Putra Wilis Cerita Rakyat MENELUSUR MISTERI MEDANG - KAHURIPAN.
  MENELUSUR MISTERI MEDANG - KAHURIPAN.

  Cerita Rakyat

  Oleh : Drs. Harmadi

  Pengantar
  Meskipun masyarakat Nganjuk dan sekitarnya yakin benar bahwa Sejarah
  berdirinya Kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur tidak dapat
  dilepaskan dari awal kemenangan Mpu Sindok melawan bala tentara Melayu
  (Sriwijaya) di wilayah Nganjuk sekarang pada awal abad ke X, namun
  nama Kerajaan yang dirintis oleh pendiri dinasti Isana itu sendiri
  masih terdapat kesimpang siuran penyebutan, ada sementara yang
  mengatakan Medang, ada sebagian yang mengatakan Medang ? Kamolan, ada
  yang Medang ? Kehuripan, dan bahkan ada yang hanya menyebut Kehuripan
  saja.
  Terlebih lagi dengan sangat minimnya bekas peninggalan dan tidak
  konsistennya pernyataan yang termuat dalam tiap prasasti peninggalan,
  lebih menyulitkan bagi peneliti sejarah untuk mengadakan kajian
  mendalam tentang situs yang diasumsikan sebagai lokasi yang bisa
  diyakini sebagai ibukota atau pusat pemerintahan kala itu.
  Tulisan ini hanya sebagai sumbangsih penulis melengkapi
  tulisan-tulisan terdahulu, sebagai warga Nganjuk yang merasa ikut
  peduli terhadap sejarah tanah kelahiran.
  Wassalam.

  I.MASA MPU SINDOK
  A.BABAT ANJUK LADANG
  Sebagaimana telah saya tulis pada edisi-edisi terdahulu, bahwa
  romantika sejarah perjuangan mPu Sindok dalam mempertahankan
  pemerintahan dan kedaulatan Mataran Hindu di Jawa Timur dari
  rongrongan Sriwijaya, menguras banyak tenaga dan pikiran serta waktu
  yang cukup lama. Strategi demi strategi, kekuatan demi kekuatan telah
  dikerahkan semaksimal mungkin, namun kekalahan masih selalu berada
  dipihaknya, dan tentara Sriwijaya masih selalu diatas angin
  Hal demikian jelas membuat kecil hati dan paniknya mPu Sindok
  menghadapi lawan yang memang tangguh dalam segala hal, yang memang
  jauh lebih unggul dalam mengatur strategi, persenjataan, pengalaman
  perang, maupun kuatnya dukungan logistik yang sangat memadai dan
  dipersiapkan untuk sebuah perang besar yang berkepanjangan (perang
  gejag).
  Dalam situasi terdesak dan terjepit seperti itu, telah menimbulkan
  pemikiran untuk mobilisasi umum, yaitu mengerahkan penduduk setempat,
  untuk bersama-sama berjuang melawan musuh kerajaan Mataram yang juga
  musuh para kawulo bersama. Pemberian motivasi bahwa kalau kerajaan
  sampai terjajah musuh, maka nasib para kawulo juga akan menderita
  diperbudak oleh penjajah, rupanya sangat mengena dihati rakyat.
  Dengan motivasi seperti itu, timbul kesadaran masyarakat setempat
  untuk mau berjuang bahu membahu bersama prajurit mPu Sindok melawan
  musuh bersama, walaupun mereka tidak pernah mengenal ilmu perang dan
  pengalaman berperang, dengan hanya bermodal persenjataan apa adanya,
  semuanya cancut tali wondo, holopis kontul baris, saiyek saeko proyo,
  dengan modal nekat, semuanya maju bersama melawan mush, menumpas habis
  bala tentara Sriwijaya di ladang pembantaian (killing field) di
  kalangan peperangan.
  Perjuangan besar itu membuahkan hasil gemilang, yaitu kemenangan
  gilang gemilang. Kemenangan yang diperoleh berkat sebuah strategi
  mobilisasi umum, telah mengangkat mPu Sindok naik ke derajat yang
  lebih tinggi dari kedudukan semula Rakai Hino, menjadi pemegang
  Singgasana Kerajaan baru yaitu Medang pada tahun 929 Masehi,
  mengakhiri dominasi wangsa Sanjaya Kerajaan Mataram Hindu yang
  berpusat di Jawa Tengah, dan mendirikan dinasti baru Isana dengan
  pusat pemerintahan di Jawa Timur, dengan abiseka nama (gelar
  kemaharajaan) Sri Isanawikramadharmatunggadewa.
  Sebagai wujud ucapan terima kasih atas bantuan penduduk memenangkan
  peperangan melawan tentara Melayu, dilokasi peperangan itu pada tahun
  937 Masehi, didirikan sebuah tugu peringatan (prasasti) Jaya Stamba,
  dimaksudkan sebagai catatan yang tak akan terlupakan sepanjang
  sejarah, bahwa karena bantuan penduduk setempat, maka kedaulatan
  Mataram Hindu tetap jaya, tidak jadi terlepas ketangan musuh, dan
  karena kemenangan itu pula telah mengantarkan mPu Sindok menjadi
  seorang Maharaja di Medang.
  Bersamaan dengan peresmian Jaya Stamba, dilokasi yang sama dilakukan
  juga peresmian Jaya Mrta dengan ujud sebuah Candi dari bahan batu bata
  merah, yang kemudian oleh masyarakat dinamakan dengan Candi Lor sampai
  sekarang.
  Barangkali didirikan dan diresmikannya Candi Jaya Mrta, dimaksudkan
  bahwa kekuasaan telah hidup kembali, terlepas dari ancaman yang nyaris
  menamatkan riwayat, dan diharapkan ditempat yang baru, Kerajaan Medang
  akan hidup abadi, bahkan akan berkembang mencapai puncak kejayaannya
  (air amrta adalah air yang dapat mengekalkan kehidupan dalam kisan
  Samudramanthana).
  Rangkaian kisah heroik yang diawali dari perlawanan terhadap
  kedatangan bala tentara Sriwijaya devisi Jambi di Pelabuhan Bandar
  Alim Tanjunganom, kemudian jebolnya pertahanan Marganung dan
  terjebaknya tentara Melayu oleh kepiawaian olah strategi yang
  dimainkan oleh mPu Sindok di ladang pembantaian, serta ide persatuan
  Nusantara yang tercetus di Bumi Anjuk Ladang, kiranya dapat dianggap
  bahwa babad Anjuk Ladang, merupakan awal dari berdirinya
  kerajaan-kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur seperti Kerajaan
  Medang sendiri, Kerajaan Kediri, Singosari maupun Mojopahit.

  B.UPACARA PENETAPAN SIMA
  Selain peresmian Jaya stamba dan Jaya Mrta, juga ditetapkan Anjuk
  Ladang sebagai Sima Swatantra.
  Arti harafiah ?Sima? menurut Supratikno Raharjo (2002) adalah ?batas?,
  yaitu tiang batu yang dipasang sebagai tanda batas suatu daerah yang
  memiliki status ?istimewa? yang diberikan oleh penguasa kepada wateg
  (desa) tertentu, dalam hal ini adalah pemberian status istimewa dari
  Maharaja mPu Sindok kepada Desa Anjuk Ladang berupa status Sima
  Swatantra.
  Sebelum dilakukan upacara penetapan Sima, selalu didahului dengan
  pembukaan lahan sawah baru, dari yang semula lahan tegal, pekarangan
  maupun hutan.
  Adapun upacara pemberian status istimewa ini didahului dengan suatu
  rangkaian susunan acara yang menurut Haryono (1980) adalah sebagai
  berikut :
  1.Pemberian pasek-pasek atau hadiah kepada para pejabat.
  2.Meletakkan saji-sajian untuk upacara
  3.Makan dan minum bersama
  4.Melakukan aktifitas ritual yang disebut makawitha dan makamwang
  5.Duduk bersama di witana (bangsal yang dibangun khusus untuk
  keperluan itu), mengelilingi watu sima dan watu kelumpang, dengan
  posisi sebagai berikut :
  -Sebelah Utara : Para pejabat wakil pemerintah pusat
  -Sebelah Timur : Para ibu, sangsang, dan wakil dari tetangga sekitar
  -Sebelah Selatan : Sang watuha patih (barangkali pejabat setingkat
  Camat sekarang) dan para kepala desa tetangga
  -Sebelah Barat : Sang Makudur (pemimpin upacara) dan para pejabat
  keagamaan desa
  -Posisi Tengah : Tempat watu kelumpang/watu Sima (batu pusaka)
  6.Memotong leher ayam dengan landasan Watu Kelumpang dan membanting
  telor serta menaburkan abu yang dilakukan oleh Sang Makudur didampingi
  Pamget Wadihati.
  7.Membakar dupa sambil mengucapkan kutukan terhadap yang melanggar
  ketentuan Sima dikemudian hari.
  8.Menyembah kepada Sang Hyang Sima Watu Ketumpang
  9.Membungkus sisa makanan dengan daun untuk dibawa pulang (dibrekat Jw)
  10.Pertunjukan kesenian.
  Bunyi kutukan adalah sebagai berikut : ?Jika pergi ke hutan akan
  dimakan ular berbisa, jika pergi ke ladang akan disambar petir
  meskipun pada musim kemarau, jika pergi ke bendungan akan tenggelam
  disambar buaya?.
  Sedangkan arti simbolis dari urutan acara ke 6, diharapkan bahwa si
  pelanggar akan menemui petaka seperti ayam yang telah dipisahkan
  antara badan dan kepalanya, akan hancur lebur seperti telor yang telah
  dipecahkan, dan seperti nasib kayu yang menjadi abu karena terbakar,
  atau bahkan si pelanggar akan mendapatkan lima kemalangan besar
  (pancamaha pataka) selama jangka waktu yang tidak terbatas (Haryono,
  1980).
  Kepala Sima sebagai wakil resmi Raja di Sima Swatantra Anjuk Ladang,
  mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
  1.Mengatur jalannya pemerintahan di wilayah Sima Anjuk Ladang,
  terutama yang berkaitan dengan masalah pajak.
  2.Kepala Sima bertanggung jawab atas keberhasilan penarikan segala
  macam jenis pajak, yaitu pajak bumi, perdagangan dan jenis-jenis usaha
  diwilayahnya, serta membagikan kepada pihak-pihak yang berhak
  menerima, seperti untuk bangunan-bangunan suci yang ada diwilayahnya.
  3.Memelihara, menjaga kebersihan dan kesucian bangunan suci, serta
  mengadakan perbaikan dimana perlu.
  4.Menyelenggarakan upacara ritual, pemujaan dan persembahan kepada
  bathara, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
  5.Menetapkan besar kecilnya denda apabila terjadi pelanggaran
  diwilayahnya (sukhadhuka dan kalahayu).
  6.Menjaga keamanan dan ketertiban didaerahnya.
  7.Berhak untuk mengerahkan dan mengatur tenaga kerja bhakti untuk
  perbaikan saranan dan prasaranan umum.

  C.SISTEM PEMERINTAHAN
  Selain sebagai seorang panglima perang yang ahli dalam mengatur siasat
  perang, mPu Sindok juga menunjukkan bakatnya sebagai negarawan handal
  yang kreatif dan banyak akal, dan senantiasa berfikir demi
  kesempurnaan sistim Pemerintahan Kerajaan Medang yang dipimpinnya.
  Meskipun dia sendiri bukan putra mahkota atau bahkan bukan keturunan
  Raja, namun pengalaman selama pengabdiannya di Kerajaan Mataram
  (Hindu), merupakan pengalaman berharga untuk melakukan
  pembenahan-pembenahan.
  Dalam sebuah prasasti yang diketemukan didaerah Tengaran (Jombang),
  disebutkan bahwa mPu Sindok memerintah bersama istrinya, Rakryan Sri
  Parameswari Sri Wardhani Pu Kbi (Drs.Santoso, 1971), dan dalam
  prasasti Bakalan (934 M) menyebutkan berisi perintah Rakryan Mangibil
  (isteri mPu Sindok lainnya) untuk membangun 3 buah Dawuhan di
  Kalihunan, Wwatan Wulus dan Wwatan Tamya.
  Sedangkan dalam prasasti lainnya yang ditulis pada jaman yang sama,
  tanpa menyebut nama istri atau isteri-isterinya. Dengan demikian
  kiranya dapat diasumsikan bahwa :
  1.mPu Sindok memerintah Medang bersama-sama/didampingi oleh
  isteri/isteri-isterinya
  2.Isteri/isteri-isterinya adalah keturunan Raja, sehingga sebetulnya
  berhak menjadi Raja, namun karena anggapan bahwa derajad laki-laki
  lebih tinggi daripada perempuan, kedudukan Raja diberikan kepada suami
  3.Isterinya menduduki jabatan tertentu di pemeirntahan seperti Raja
  daerah, yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan prasasti sendiri
  dengan sepengetahuan Raja.
  Penyempurnaan struktur tata pemerintahan dari model Jawa Tengah ke
  Jawa Timur, sebagaimana dapat diamati dari beberapa prasasti berangka
  tahun yang dikeluarkannya, seperti :
  1.Prasasti Turyyan (929 M) yang menurut penelitian de Cas paris, 1988
  menyebutkan tentang pengelompokan para pejabat berdasarkan strata
  tingkatan jabatan dan kepangkatan, serta siapa-siapa yang disebut
  Rakai, Rakryan, Samget, mPu, Sang, Dyah, Si dan lain-lain.
  Menurut de Casparis, bahwa jabatan Wakai Kanuruhan menduduki jabatan
  paling penting sesudah mahamantri (mahamantri Rakai Wka)
  Para Rakai mempunyai pegawai sendiri-sendiri yang disebut
  parujar-ujar. Begitu pula Rakryan dan Samget juga mempunya
  parujar-ujar sendiri.
  2.Mulai dikenal sebutan rakryan mapinghe kalih atau mahapatih yang 2
  (dua) orang yaitu Rakai 1 Hino dan Rakai Wka. Barangkali dengan
  pembagian tugas yang kemudian dikenal dengan sebutan patih njero dan
  patih njobo.
  3.Mulai ada jabatan kepala Protokol Kerajaan, yaitu Rakai Kanuruhan
  dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang lebih luas baik didalam
  karaton maupun di luar, seperti kewenangan menetapkan dan memungut
  pajak pada para pedagang asing (po hawang /nahkoda kapal asing)
  4.Ada kelompok jabatan tanda rakryan ring pakira-kiran, yaitu kelompok
  jabatan khusus yang menerima langsung pemerintah Raja tanpa melalui
  perantara, kurang lebih semacam Aspri sekarang.

  D.AGAMA, SASTRA DAN ILMU PENGETAHUAN
  Sri Isanawikramadharmattunggadewa (mPu Sindok) pada saat memerintah
  Kerajaan Medang, sangat memperhatikan perkembangan agama, Ilmu
  Pengetahuan dan Sastra Jawa. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau
  ketiganya mengalami perkembangan yang signifikan.
  Ketiga ilmu tersebut saling kait-mengkait dan berhubungan satu sama
  lain. Beberapa padepokan dan mandala-mandala didirikan untuk mendidik
  para cantrik dan sisya (siswa) untuk memperdalam berbagai ilmu.
  Beberapa siswa dikirim ke Nelanda (India Utara) menyerap ilmu bagi
  kepentingan Medang. Karya sastra yang diterbitkan dan cukup populer
  sampai saat ini adalah :
  1.Kitab Sang Hyang Kamahayanikam
  Sebuah kitab aliran Budha Mahayana berbahasa Sanskerta, berisi
  tuntunan dharma dan tata cara bersemedi menurut aliran Mahayana, dan
  ajaran tentang praktek Yoga yang diharuskan melalui bimbingan Guru.
  Selain itu juga berisi tentang bentuk penyucian jiwa raga dan harta
  dalam bentuk dana paramitha, yakni kesempurnaan pemberian derma, misal
  jenis makanan yang enak-enak, minuman yang manis-manis dan harum,
  diberikan kepada orang yang membutuhkan. Emas, pakaian, uang dan tanah
  di dermakan untuk fasilitas umum dll.
  Melihat bahasa yang dipergunakan dalam kitab tersebut Sanskerta, jelas
  menunjukkan bahwa Medang betul-betul telah berhubungan dengan Benggala
  India Utara asal bahasa tersebut, yang saat itu sedang diperintah oleh
  dinasti Cola yang sangat terkenal dengan perguruan tingginya di
  Nelanda. Dengan demikian asumsi yang dapat dikemukakan adalah :
  a.Kitab tersebut dikarang oleh pujangga pendatang dari Benggala, atau
  b.Ditulis oleh bangsa sendiri lulusan Nelanda dan ingin menunjukkan
  kemampuannya berbahasa Sanskerta.
  Perlu kami tambahkan bahwa untuk pergi belajar ke luar negeri, calon
  siswa harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Rakai Kanuruhan,
  yang berarti para siswa adalah tugas belajar dari negara (Kerajaan).
  2.Kitab Brahmandapuruna
  Yaitu kitab suci agama Hindu Saiwa, berbahasa Jawa Kuno, terdiri dari
  beberapa parwa, berisi tentang Kosmologi, kosmogoni, astronomi dan
  cerita-cerita kuno yang dikumpulkan dari cerita-cerita yang hidup
  dikalangan rakyat mengenai kehidupan par adewa, penciptaan dunia dan
  lain-lain, yang pada intinya memuat 5 hal (pancalaksana), yaitu :
  a.Sarga, tentang penciptaan alam semesta
  b.Pratisarga, tentang penciptaan kembali dunia setiap kali dunia
  lenyap (kiamat).
  Menurut kitab ini bahwa berlangsungnya dunia sekarang hanyalah selama
  satu hari Brahma.
  c.Wamsa, menguraikan tentang asal usul para Dewa dan Rsi (pendeta tertinggi)
  d.Manwantarani, berisi tentang pembagian waktu, yaitu satu hari Brahma
  terbagi dalam 14 masa. Dalam setiap masa manusia itu dicipta kembali
  sebagai keturunan Manu, manusia pertama (Adam)
  e.Wamsanucarita, berisi tentang sejarah Raja-raja yang memerintah diatas dunia.
  Kosmologi sebagai salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang
  alam semesta sebagai sistem yang beraturan, dan kosmogoni yang
  mempelajari tentang asal mula terjadinya benda-benda langit dan alam
  semesta, serta astronomi yang mempelajari tentang matahari, bulan,
  bintang dan planet-planet lainnya, sangat penting dipelajari untuk
  pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan pertanian.
  Tidak hanya bagi wariga (ahli perhitungan musim untuk pertanian)
  perhitungan waktu merupakan hal yang sangat penting, tapi Kerajaan
  maupun masyarakat luas sangat membutuhkan juga perhitungan-perhitungan
  tersebut dalam setiap kali akan melakukan aktifitasnya, termasuk
  memulainya peperangan, pindah rumah, perhelatan, kegiatan pertanian,
  kelautan dan lain-lain.
  Untuk hitungan hari dalam satu pekan (Minggu) terdapat hitungan yang
  lima hari (Poncowolo), enam hari (Sadworo) dan tujuh hari dalam satu
  pekan/minggu yang disebut dengan saptoworo.
  Hitungan lima hari dalam satu pekan (poncowolo) sampai sekarang masih
  dikenal oleh masyarakat, walaupun sedikit telah mengalami pergeseran
  penulisan dan pengucapan.
  -Pahing, biasa disingkat dengan Pa saja
  -Pwan, sekarang Pon, disingkat Po
  -Wagai, sekarang Wage, disingkat Wa
  -Kaliwuan, sekarang Kliwon, disingkat Ka
  -Umanis, sekarang Legi, disngkat U/Ma
  Hitungan Sadworo atau enam hari dalam satu pekan, sekarang sudak tidak
  dikenal, namun demikian selengkapnya adalah :
  -Tunglai, disingkat Tu/Tung
  -Haryang, disingkat Ha
  -Warukung, disingkat Wu
  -Paniruan, disingkat Pa
  -Was, disingkat Wa
  -Mawulu, disingkat Ma
  Disamping Poncowolo dan Sadworo, ada hitungan hari yang tujuh, yaitu Saptoworo
  -Aditya (A/Ra)
  -Soma (So)
  -Anggoro (Ang)
  -Budho (Bu)
  -Wrhaspati (Wr)
  -Cukrau (Cu)
  -Sainascara (sa)
  Nama-nama bulan dikenal dengan istilah antara lain :
  -Magha (Januari ? Pebruari)
  -Phalguno (Pebruari ? Maret)
  -Caitra (Maret ? April)
  -Bodro (Agustus ? September)
  -Asuji (September ? Oktober)
  -Karttiko (Oktober ? Nopember)
  Upacara dan persembahan sesaji yang dilakukan secara teratur dan tetap
  menurut kebutuhan maupun kesepakatan pranata Agama menurut kalender,
  misal :
  -Pratidina, yaitu upacara sesaji yang dilakukan setiap hari, untuk
  bangunan-bangunan keagamaan tertentu
  -Pratimasa, yaitu upacara/sesaji yang dilakukan setiap bulan sekali
  -Angken bisuwakala, yaitu upacara keagamaan yang dilakukan dua kali
  dalam setiap tahun. Biasanya diselenggarakan pada bulan Caitra dan
  Asuji
  -Asuji, Badra, Karttika, yaitu upacara yang dilaksanakan setahun
  sekali pada bulan Asuji, Badra dan Karttika.
  Sebagai persyaratan pokok sesaji, salahs atu perlengkapannnya adalah
  potongan-potongan kecil kayu Cendana yang untuk wilayah Anjuk Ladang
  tidak terlalu sulit mencarinya, karena sejak dahulu kala telah
  tertanam dan merupakan perkebunan yaitu di Desa Ngetos, Kecamatan
  Ngetos, yang sampai sekarang masih disakralkan.
  Selain bahan sesaji, potongan-potongan kecil (tatal) kayu Cendana
  biasa dikunyah oleh para wiku dan Rsi di Padepokan, serta merupakan
  kebiasaan sebagai aroma penyegar mulut.

  E.UKURAN TAKARAN DAN TIMBANGAN
  Pada masa mPu Sindok memerintah Kerajaan Medang tahun 929 ? 947
  Masehi, telah dikenal satuan ukuran, takaran dan timbangan yang
  dipergunakan untuk berbagai keperluan jual beli dan keperluan lainnya,
  misal :
  -Ukuran luas : tampah, suku
  -Ukuran panjang : dpa
  -Takaran : Catu
  -Ukuran berat : masa, pikul, bantal, kati, tahil
  -Ukuran emas : Suwarna (Su)
  -Ukuran perak : dharono
  -Manusia atau binatang besar : prono
  -Ukuran kain : wdihan, wdihan yu, ken
  -Yang bisa dipegang tangan, misal padi : Agem dll
  Contoh penggunaan ukuran tersebut sebagaimana terpahat antara lain
  pada prasasti Hering atau Prasasti Kujon Manis Tanjunganom (934 M)
  yang inti isinya sebagai berikut :
  ?Pada tahun 859 Saka atau 934 Masehi, pada bulan Phalguno (Pebruari ?
  Maret) telah terjadi transaksi pembelian tanah yang sangat luas oleh
  pejabat Desa (Samget) Marganung Pu Danghil dari beberapa orang
  penduduk desa (+ 26 orang), seluas 6 tampah 1 suku, seharga 5 kati 9
  suwarna atau sekitar 3.773,36 gram emas.
  Prasasti tersebut juga mencatat besarnya pasek-pasek atau pemberian
  hadiah yang harus diberikan kepada para pejabat yang berkompeten mulai
  tingkat kerajaan sampai pejabat tingkat bawah, berupa wdihan yu,
  dengan ketentuan sebagai berikut :
  -Raja mendapatkan 5 wdihan yu
  -2 orang mahapatih (I hino pu sahasra dan rakai wka Pu Baliswara)
  masing-masing 6 wdihan yu
  -Rakai Sirikan pu Balyang 6 yu
  -Rakai kanuruhan Pu Pikatan dan pu Sata masing-masing 1 wdihan yu
  -Pu Rita 5 wdihan yu
  -Dan seterusnya
  Keterangan :
  -Wdihan adalah sebutan untuk kain yang biasanya dikenakan oleh kaum
  pria yang sekarang dikenal dengan bebet
  -Wdihan yu,a dalah seperangkat pakaian laki-laki termasuk iket (udeng Jw)
  -Satu tampah + 20.250 M2
  -Satu suku + 0,25 tampah
  -Suwarna (Su) = ukuran satuan emas
  -Dharana = ukuran satuan perak
  -Kati (Ka) = 20 tahil = + 750 ? 768 gram
  -Satu tahil (ta) + 38 gram
  -Satu bantal = 20 kati
  -Satu pikul = 5 bantal = 100 kati = 75 kg
  Selain hitungan ukuran diatas, pada jaman mPu Sindok dikenal hitungan
  untuk volume (isi) yang biasanya dipergunakan untuk takaran beras atau
  minyak dan rempah-rempah, yaitu satuan Catu. Catu dibuat dari batok
  kelapa yang dipotong bagian atasnya (dikrowaki Jw). Ukuran satu catu +
  300 ? 450 mililiter.

  F.PERTANIAN
  Beras merupakan bahan makanan pokok penduduk Medang, diproduksi oleh
  sebagian besar masyarakat petani dengan memanfaatkan lembah Sungai
  Brantas yang terkenal subur sebagai lahan produksi.
  Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok tersebut, dilakukan berbagai
  usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi
  yaitu dengan pembukaan sawah secara besar-besaran yang antara lain
  melalui pranata penetapan Sima, dimana kegiatannya selalu didahului
  dengan pembukaan kebun, padang rumput, tegal ataupun hutan dijadikan
  sawah produktif.
  Selain melalui ekstensifikasi, dilakukan juga intensifikasi penunjang
  pertanian dengan pengaturan sistem pengairan yang memadai untuk
  men-suply kebutuhan air bagi pertanian, disamping pemanfaatan yang
  lain seperti usaha perikanan dan rekreasi.
  Untuk itu dibangun fasilitas infrastruktur, yang dalam skala kecil
  dikelola oleh masyarakat sendiri, seperti : talang, weluran,
  urung-urung dan tambak. Sedangkan yang beskala besar dikelola oleh
  Kerajaan, seperti misal bangunan Dawuhan dan Bendungan, sebagaimana
  tertulis pada prasasti Bakalan (934 M) maupun prasasti Sarangan (929
  M) yang keduanya mengatur sistem pengairan Kali Kunto.
  Dalam prasasti Bakalan tersebut berisi perintah dari Rakryan Mangibil
  (isteri Raja Sindok) untuk membuat bangunan 3 buah dawuhan, yakni
  Kaliwuhan, Wwtan Wulas dan Wwtan Tamya, yang kemudiannya diketahui
  bahwa dulunya dawuhan Tamya tersebut berukuran 175 x 350 m, yang dapat
  menampung air sebanyak + 350.000 M3.
  Bendungan yang lain adalah di Wwtan Mas (Bajulan Loceret) yang kelak
  akan melahirkan sederetan dongeng Panji Semirang/Ande-ande lumut.
  Hasil produksi beras Kerajaan Medang melalui pola ekstensifikasi dan
  intensifikasi pada akhirnya melimpah ruah, surplus bagi konsumsi
  masyarakat Medang sendiri, hingga sangat memungkinkan untuk dijadikan
  bahan komoditi perdagangan antar pulau di luar ibukota Medang.
  Akibat perdagangan itulah yang kemudian meramaikan dermaga-dermaga
  seperti : Bandaralim (Demangan ? Tanjunganom), Dermaga Ujung Ngkaluh
  (Jombang) maupun Kembang Putih (Tuban).

  Sumber : Putra Wilis
  Di tulis Oleh :


  Translate to : by

  postingan ini berkategori dengan judul Menelusuri sejarah Medang Kahuripan . Jangan lupa menyertakan URL http://joyodrono-cahmabung.blogspot.com/2016/11/menelusuri-sejarah-medang-kahuripan.html . Jika ingin memposting ulang . Terima kasih!

  5 komentar untuk " Menelusuri sejarah Medang Kahuripan "

  IBU SALMAH mengatakan...

  kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka ((( 9597 ))) alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,DI NO Cll (((082-313-336-747)))
  insya allah anda bisa seperti Saya menang togel 179
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!

  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel

  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat

  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..


  Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: Cll (((082-313-336-747)))  KLIK DISINI ((((( BOCORAN TOGEL BAKAL TEMBUS HARI INI ))))


  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

  angka GHOIB; malaysia

  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/


  angka GHOIB; laos


  Master Sgp mengatakan...

  saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI ALHI dan dia memberikan nomor AKI ALHI,dia bilan kepada saya kalau AKI ALHI bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALHI dan dengan senan hati AKI ALHI ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALHI,di ((( 0823 1366 9888 ))) saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI ALHI, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau >
  KLIK DISINI

  saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI ALHI dan dia memberikan nomor AKI ALHI,dia bilan kepada saya kalau AKI ALHI bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALHI dan dengan senan hati AKI ALHI ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALHI,di ((( 0823 1366 9888 ))) saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI ALHI, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau >
  KLIK DISINI


  Master Sgp mengatakan...

  saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI ALHI dan dia memberikan nomor AKI ALHI,dia bilan kepada saya kalau AKI ALHI bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALHI dan dengan senan hati AKI ALHI ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALHI,di ((( 0823 1366 9888 ))) saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI ALHI, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau >
  KLIK DISINI

  saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI ALHI dan dia memberikan nomor AKI ALHI,dia bilan kepada saya kalau AKI ALHI bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALHI dan dengan senan hati AKI ALHI ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALHI,di ((( 0823 1366 9888 ))) saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI ALHI, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau >
  KLIK DISINI


  Bpk radi mengatakan...

  Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

  Rahma Putri mengatakan...

  Asalamu alaikum...
  Mohon dimaafkan jika postingan ini menyinggung perasaan anda semua tapi saya hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya waktu jadi Tkw. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rahma Putri biasa di panggil Putri, dulu Saya bekerja di salah satu Seafood restaurant di dubai, tapi saya sudah menyerah dengan keadaan disana . Dulu waktu mau pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos. saya mulai putus asa, gaji pun tidak cukup di kirim ke indonesia buat orang tua, sedangkan hutang banyak, kebetulan buka-buka internet mendapatkan website https://pesugihandanaghaib9.blogspot.com. waktu itu saya langsung buka alamat tersebut. Dan Kebetulan ada nama Mbah Suro katanya bisa bantu orang melunasi hutang melalui jalan Pesugihan Dana Gaib. dengan keadaan susah jadi saya coba beranikan diri menhubungi langsung nomernya +6282354640471 dan berkenalan dengan beliau Mbah Suro, Dan saya menceritakan keadaan saya. Beliau menyarankan untuk mengatasi masalah perekonomian saya dengan pesugihan dana ghaib nya. Dan alhamdulillah sudah terbukti nyata hasilnya sekarang. Terima kasih banyak ya allah atas semua rejekimu selama ini..

  On Facebook

  Pengikut

  On Twitter

  News Google